Tasarım – Maker – Mekatronik Eğitimi

Günümüz dünyasında fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda düşünüp üretebilen, sorgulama ve yaratıcılık yeteneğine sahip kişilere olan ihtiyaç giderek büyümektedir. Bundan dolayı, bu sahalarda öğretme-öğrenme süreçlerine yönelik uygulanan programlarda yeniliğe ve farklılığa gidilmesi gerekmektedir. Bu uygulamalara verilebilecek en taze örnek STEM eğitimleri ve uygulamaları olmaktadır.  STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi fenin, teknolojinin, mühendisliğin ve matematiğin birbiri ile beraber ve iç içe olarak öğretimini kapsayıp okul öncesi dönemden yükseköğretim dönemine kadar devam eden bir süreçteki eğitim yaklaşımına denilmektedir. STEM eğitiminin teorik bilgilerin uygulanmasına ve ürüne dönüştürülmesine imkan sağlaması yönünden önemi büyüktür. İçinde bulunulan çağ, bireylerin üretici olmasını istemekte; bu durum ise kişilerin üretken yönlerini ortaya koyabilmesi adına çoğu sahada yeterince bilgi birikimine sahip olmalarının yanı sıra; bilhassa mühendislik sahasında yeterli olmalarını gerektirmektedir. Eğitimcilerden bazılarına göre STEM’in STEAM şeklinde değiştirilmesi daha uygun görülmektedir. Bilhassa Uzakdoğu ülkelerinde STEAM, eğitimin sanata 7 entegrasyonuyla meydana gelmiştir. STEM eğitiminin direkt öğrenmeye yönelik cesaretlendirme, öğrencileri hayallerine ulaştırma ve öğrenilen bilgilerin yeni ve farklı sorunlara transferlerini sağlayan bir özelliği bulunmaktadır. Birçok kişiye göre STEM, yalnızca matematiğe ve fenne yönelik olsa da teknolojik ve mühendisliğe ilişkin üretimlerin günlük hayata çok büyük etkisi olmaktadır.

 • Steam & Maker; öğrencileri hem daha yaratıcı ve işbirliğine dayalı düşünmeye sevk ediyor, hem de öğrenme süreçlerini daha zorlayıcı ve eğlenceli hale getirmelerini sağlıyor. Maker çalışmalarında bir araya gelen çocuklar üretmenin yanında fikirlerinin ve tasarlanan ürünün geliştirilmesi için kolektif hareket etmeyi öğreniyor, bu sayede paylaşmak gerektiği bilincini kazanıyor.
 • Çocukların ortaya çıkardığı nesneler diğer arkadaşları veya yetişkinler tarafından eleştirildiğinde her zaman saygılı ve yapıcı olmaları gerektiğini kavrıyor ancak kendi fikirlerini savunmasını da öğreniyorlar.
 • Steam & Maker aktivitelerinde zihinsel ve fiziksel birçok eylem gerçekleştiren çocuklar karşılaştıkları problemleri çözmede sabırlı olmaları gerektiğini ve iyi bir şey ortaya koyabilmek için azimli olmaları gerektiğini öğrenerek kişiliklerine disiplinli çalışmayı oturtuyor.

Tasarım Maker eğitimin öncelikli yararları:

 1. Sorun çözmeye dair becerileri geliştirmesi,
 2. Kişilerin temel bilgilerini ve becerilerini kullanmaları suretiyle mühendisliğe ilişkin alanda yaratıcılık özelliklerinin gelişimine katkı sağlaması,
 3. Mantıki düşünmeye katkı sağlaması,
 4. Bireylere güven unsuru aşılaması,
 5. Teknolojinin açıklanıp anlaşılmasını sağlamasıdır.
 6. Öğrencilerde eleştirel düşünceye olanak vermesi,
 7. Kişilerde veya çocuklardaki yaratıcılıkların gelişimine imkan sağlaması,
 8. Kişiler STEM eğitiminin sayesinde disiplinler arası bakış açısını kazandırması,
 9. Kişilerin öğrenmiş olduğu bilgilerin kalıcılığını, bunun yanı sıra önceden öğrenilen bilgilerle ilişkilendirilmesini sağlaması.
 10. STEM eğitimiyle beraber kişilerin meseleleri neşeli, eğlenceli biçimde öğrenmelerinin sağlanması, 6. Öğrenci olanların üst düzeyde düşünme faaliyetlerine olanak sağlaması.
 11. STEM’e yönelik eğitimler ve uygulamalar, mühendislik sahasında kişilere dizayn etmeye, prototip geliştirmeye olanak vermektedir.
 12. Bu eğitimler ve uygulamalar, Bloom taksonomisine ait üst düzey basamaklara hitap etmektedir.

Program Detayları

Program ücreti
Ders programı
Başvurabilecek yaş grupları
Uzaktan eğitime uyumlu mu ?
Eğitim kiti dahil mi ?

Bu eğitim programına kayıtlarımız 01,01,2021 tarihi itibari ile başlanacaktır.